Servicii

Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, respectiv:

  • Suport emoțional și consiliere psihologică;
  • Servicii de recuperare și reabilitare;
  • Terapie ocupațională;
  • Îngrijire, recuperare după caz și întreținere zilnică într-un cadru de viață favorabil recuperării handicapului copilului;
  • Educație pentru sănătate, pentru aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană și la mediul de viață, conform vârstei și stării de sănătate a acestuia;
  • Evaluarea potențialului de recuperare a handicapului, sau după caz, a reabilitării copilului și stabilirea tratamentului adecvat;
  • Urmărirea, monitorizarea și evaluarea sistematică a evoluției copilului, a planului de servicii;
  • Elaborarea programelor de intervenție specific privind posibilitățile de educare, de recuperare a handicapului, a dezvoltării capacității de socializare, a independenței personale și de integrare.

Beneficiarii Serviciului Social

Beneficiarii direcți ai Centrului sunt copiii cu handicap, încadrați în grad de handicap, care provin din familii care au domiciliul în orașul Zimnicea ce prezintă documente care atestă diagnosticul. Beneficiarii indirecți sunt părinții / reprezentanții legali ai acestora.