Informații Admitere

Dosarul de admitere cuprinde următoarele acte:

  • cererea de admitere a părinților;
  • copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
  • copie certificat naștere copil;
  • copie carte de identitate părinte;
  • documente medicale care atestă starea de sănătate a copilului și a membrilor familiei și efectuarea de copil a imunizărilor profilactice obligatorii.

Formular Cerere Admitere: .PDF / .DOCX