Descrierea Serviciului

Motto:
‘’Datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioși”
(Romani XV; 1-2).

Centrul de recuperare și consiliere psihologică pentru copii cu dizabilități reprezintă un serviciu social specializat,  funcționează ca o unitate fără personalitate juridică sub coordonarea Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Zimnicea, având forma unui centru de recuperare destinat copiilor și tinerilor cu tulburări de spectru autist, sindrom Down sau alte tipuri de dizabilități care necesită programe specifice de logopedie , kinetoterapie și consiliere psihologică.

Serviciul social a fost înființat de Consiliul Local al Orașului Zimnicea în parteneriat cu Fundația ,,Inimi Generoase” stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Zimnicea nr. 38 / 30.04.2014, potrivit căruia au fost făcute lucrări de reabilitare, modernizare și dotare din partea fundației în spațiul de la parterul imobilului din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28, proprietate publică a orașului Zimnicea.

Instituția de asistență socială de  recuperare și consiliere psihologică pentru copii cu dizabilități, denumită în continuare Centrul de recuperare și consiliere psihologică pentru copii cu dizabilități, nu oferă cazare și masă, ci doar programe de recuperare.

Centru social oferă servicii sociale specializate oferite de personal calificat.

Scopul

Misiunea serviciului social este de a proteja copiii aflați în dificultate și de a preveni marginalizarea și excluderea socială în scopul creșterii calității vieții.

Serviciul social reprezintă un ansamblu de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate prevenirii și combaterii riscului de excluziune sociale, promovării incluziunii sociale și creșterea calității vieții.